Subvención para as ANPA para actividades extraescolares

RESOLUCIÓN do 19 de maio de 2011, da Secretaria Xeral da Igualdade, pola
que se establecen as bases e se convocan axudas para a realización, polas asociacións de nais e pais do alumnado, nos centros educativos de Galicia sostidos con fondos públicos, de programas de actividades complementarias e extraescolares que teñan como fin facilitar a conciliación da vida familiar e laboral.

Convocatoria subvención