Priorización de vacinación en Educación

Este documento recolle o acordo ao que chegou a Consellería de Educación cos sindicatos o pasado día 25 de febreiro; este protocolo afecta cando menos a 50.000 persoas do sector educativo non universitario

1614276979_20210225_NOVO_DOCUMENTO_PRIORIDADE_COLECTIVOS_PARA_A

PDF Embedder requires a url attribute