ORDE do 24 de maio de 2021 pola que se actualiza a oferta de formación profesional do sistema educativo, polo réxime ordinario, en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2021/22.

Actualízase a oferta educativa dos ciclos formativos de grao profesional básico, grao medio e grao superior de formación profesional polo réxime ordinario, por curso completo en modalidade presencial, que se relaciona no anexo I, para o curso 2021/22, en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia.

Orixe: Orde do DOG nº 119 do 2021/6/24 – Xunta de Galicia

CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 24 de maio de 2021 pola que se actualiza a oferta de formación profesional do sistema educativo, polo réxime ordinario, en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2021/22, no texto publicado no Diario Oficial de Galicia número 119, do 24 de xuño de 2021.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210625/AnuncioG0598-240621-5_gl.html