ORDE do 17 de xuño de 2021 pola que se actualiza a oferta de formación profesional dual e de cursos de especialización en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2021/22.

1. Actualízase a oferta de ciclos formativos polo réxime para as persoas adultas na modalidade dual en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia, para o curso académico 2021/22 (anexo I).

2. Actualízase a oferta de cursos de especialización polo réxime ordinario en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia, para o curso académico 2021/22 (anexo II).

Orixe: Orde do DOG nº 120 do 2021/6/25 – Xunta de Galicia