ORDE do 1 de setembro de 2015 pola que se procede á ampliación dos importes para o financiamento das axudas para a adquisición de libros de texto, destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial, en centros sostidos con fondos públicos, para o seu uso no curso escolar 2014/15.

Decreto de incremento orzamentario para as axudas á adquisición de libros de texto. [ DOG NÚM 174->http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150911/AnuncioG0164-040915-0002_gl.html]