Rexeitamento das familias ao adianto das probas extraordinarias

Como representantes das familias lexitimamente recoñecidos nas nosas
federacións e confederación de ANPA, membros dos consellos escolares dos
centros, e dos consellos escolares municipais e autonómico, pedimos á
Consellería teñan en conta a nosa opinión e argumentación en contra da medida de adianto das probas extraordinarias de setembro.