RESOLUCIÓN do 13 de marzo de 2012 pola que se fai pública a convocatoria para a incorporación de novos centros educativos á Rede de Centros Plurilingües de Galicia para o curso 2012-2013.

Os centros que decidan formar parte da Rede de Centros Plurilingües deberán dirixir a súa solicitude, segundo se recolle no anexo I da Orde do 12 de maio de 2011 pola que se regulan os centros plurilingües na Comunidade Autónoma de Galicia e se establece o procedemento de incorporación de novos centros á Rede de Centros Plurilingües de Galicia (DOG do 20 de maio), á Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, achegando a seguinte documentación:

DOG 30/03