Prezos do servizo de comedor e madruga para usuarios esporádicos en 2022-23

Servizo con almorzo                        4.49€ IVE incluído

Servizo sen almorzo                         3.54€ IVE incluído

Comedor                                             7.09€ IVE incluído