Novidades importantes nas axudas para actividades extraescolares ás ANPA

En relación coas axudas para ANPA a Secretaría Xeral de Igualdade publica hoxe unha nova instrución que interpreta o procemento para a solicitude e xustificación das actividades.

Nesta instrución establécese que non teñen por que ser as ANPA as que reciban a declaración da renda, abonda con autorizar á S.X. Igualdade para que faga as comprobacións por si mesma a AEAT e que deben ser conformes coa declaración segundo o modelo anexo.

Autorización

Texto completo da instrución

Aproveitamos para publicar tamén un resumo moi práctico da orde de axudas que contén, de modo comprensible

– Cales son as entidades beneficiarias

– Que tipo de programas e actividades son susceptibles de recibir as axudas

– Requisitos

– Gastos subvencionables, custo e contía máxima

– Procedemento de solicitude, prazos e xustificación

Resumo básico