Coordinación de festivos en Primaria e Secundaria para facilitar a conciliación

…o ano pasado, os centros de Primaria e os de Secundaria escolleron datas diferentes
polo que aquelas familias que teñen fillos simultaneamente en ambos niveis educativos se ven impactadas dúas veces no mesmo curso, dous días, con calendarios diferentes. Se son festivos escolares diferentes un menor ten que ir e outro quedar na casa ao coidado de alguén.

Parécenos obvio que este problema ten doada solución sen menoscabo de ninguén e sen prexulgar cales deben ser en concreto os días festivos e por iso solicitámoslle que se unifiquen os dous días de libre disposición entre todos os colexios e niveis de Primaria e Secundaria de Pontevedra.

 

[pdf-embedder url=”http://www.nontedurmas.org/wp-content/uploads/2018/09/Coordinacion_calendario_2018.pdf”]