Asemblea ordinaria FANPA-PONTEVEDRA

O pasado 12 de xuño por cuestións de tempo non puidemos celebrar as dúas asembleas que tiñamos convocado, só se puido levar a cabo a extraordinaria, quedando así por facer a ordinaria, a petición das ANPA facémola un sábado, aínda  que sabemos que xullo é un mes complexo para todos/as.

CONVOCATORIA

 

Compráceme convidalo/a Asemblea Xeral Ordinaria da FANPA.

Lugar: Centro Cultural do Gorgullón, r/ Pedro Sarmiento Gamboa n.º 7,Pontevedra

Día: sábado 13 de xullo de 2013

Hora: 10.00 h en primeira convocatoria e as 10.30 h en segunda convocatoria

ORDE DO DÍA

  1. Aprobación, se procede, da acta da asemblea anterior

  2. Informe Presidencia

  3. Aprobación, se procede, do estado de contas do curso 2012/13

  4. Rolda de intervencións

 

Pontevedra, 26 de xuño de 2013

 

O Presidente

Alberto Pita Castelo

Esta mesma información foivos remitida por correo ordinario e por mail.

 

Acreditación

Orde do día