O camiño escolar en Pontevedra

Un proxecto para que os nenos/as acudan sós ao colexio, coa axuda de todos e coas condicións que ofrece a cidade, seguro que este proxecto acadará grandes éxitos.

Ata o 30 de setembro segue aberto o prazo para solicitar as becas do Ministerio de Educación para o alumnado que curse algún dos seguintes estudos:

  • Primeiro e segundo curso de bacharelato
  • Formación Profesional de grao medio e de grao superior
  • Ensinanzas artísticas profesionais
  • Ensinanzas deportivas
  • Estudos de idiomas en escolas oficiais
  • Ensinanzas artísticas superiores
  • Estudos relixiosos superiores
  • Estudos militares superiores.
  • Cursos de preparación para as probas de acceso á formación profesional en centros públicos e programas de cualificación profesional.

Prazo: 30 de setembro de 2010

Dossier informativo