Manual para xestionar conflitos e dificultades familiares

Os conflitos non son malos en si mesmos pero poden selo se non se afrontan consciente e correctamente.
Presentámosvos aquí un material ideal para escolas de nais e pais que está dispoñible en formato dixital para unha proveitosa lectura.