BASES REGULADORAS DE AXUDAS PARA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR DO CONCELLO DE MOS PARA O CURSO 2011/2012

É obxecto da presente convocatoria regular o procedemento para a concesión de subvencións ás familias do alumnado , de educación infantil (primeiro e segundo ciclo), primaria e secundaria , sempre e cando estes non gocen de subvención ou sexan cedidos por outras administracións. O outorgamento destas subvencións se realizarán en réxime de concorrencia competitiva de acordo cos criterios recollidos.

O concepto subvencionable será o material escolar , considerado este como aquel necesario para realizar as actividades que se desenvolvan ou se promovan no centro docente, como cadernos de soporte , material de papeleria non reutilizable ou material de manualidades, excluíndo expresamente os libros de texto que sexan subvencionados ou cedidos por outras administracións.

Bases