Bases de subvencións de apoio á cultura, dirixidas a entidades para actividades e investimentos

Ano 2010 1.— OBXECTO A Deputación de Pontevedra concederá axudas económicas para promover, fomentar e difundir aquelas actividades culturais que organicen as persoas físicas e xurídicas sen fin de lucro no seu ámbito territorial e, excepcionalmente, fóra deste, cando teñan…

1 28 29 30 31