O Colexio de Verducido, nomeado Centro Embaixador de Save the Children

Desde hai anos a escola de educación infantil de Verducido demostrou o seu compromiso solidario a través de “Quilómetros de Solidariedade”, carreira nas que os alumnos participan con gran ilusión por estar a colaborar na construción dun mundo mellor e máis solidario.

Orixe: El colegio de Verducido, nombrado Centro Embajador de Save the Children – Pontevedra Viva