Formalización de prazas no Ludoverán 2016

Ao longo do vindeiro día 13 de xuño, a FANPA publicará as listas provisorias de admitidos tanto para as solicitudes entregadas na sede da FANPA coma no caso das realizadas por correo electrónico.

Tal como indicaban as bases, o 14 será o día para tramitar baixas e reclamacións e o día 15 publicaranse as listas definitivas.

Entre o día 15 e 19 de xuño deberá producirse o ingreso do pago nas contas correspondentes, segundo a información publicada no folleto inicial (véxase máis abaixo).

O día 22 terá lugar a reunión informativa sobre todo o programa de Ludoverán 2016 na sede da FANPA.

Máis info:

Ludoverán 2016