Instrucións relativas ao uso dos Servizos Educativos Dixitais Corporativos no marco da emerxencia sanitaria derivada da pandemia por Covid-19

Instrucións do 14 de decembro de 2020 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

Videoconferencias escolares, un ámbito confidencial: obriga ao uso das ferramentas da plataforma oficial, obriga de acender as cámaras e de prohibición de gravación e da difusión de gravación en redes sociais.
http://www.edu.xunta.gal/portal/node/32778