Patio de escola infantil

Ábrese o prazo de matrícula nas escolas infantís 2017 – 2018

Tanto para as escolas infantís públicas como concertadas

Información en detalle aquí: http://politicasocial.xunta.gal/web/portal/escolas-infantis

Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar (Rede de escolas infantís de Galicia A galiña azul)

O prazo de presentación de solicitudes, tanto de renovación como de novo ingreso, estenderase desde o 09.03.2017 e ata o 10.04.2017 ambos os dous incluídos.

Relación de escolas:

Fai clic para acceder a Anexo_VII_Relacion_escolas_lugares_de_matricula_e_horario_ofertado_galego.pdf

Fai clic para acceder a Anexo_VIII-Relacion_escolas_concertadas_Galego.pdf

  • https://sede.xunta.gal co código BS404A
    • https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codCons=BS&codProc=404A&procedemento=BS404A

Da Axencia Galega de Servizos Sociais (escolas infantís)

  • Públicas
  • https://sede.xunta.gal co código BS402A
    • https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codCons=BS&codProc=402A&procedemento=BS402A
  • Concertadas
    • https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codCons=BS&codProc=402G&procedemento=BS402G

Máis información no DOG do 8 de marzo de 2017 e en
www.escolasinfantisdegalicia.es
www.igualdadebenestar.org