Xornadas de Consumo responsábel no Nadal

A actividade consiste nun obradoiro para pais e nais encol do consumo navideño ao mesmo tempo que outro obradoiro para nenos e nenas sobor de xogo non consumista

Xornadas de Consumo responsábel no Nadal

1.- Lugar de Celebración

Martes 12-12-06 – CEIP San Martiño

Martes 19-12-06 – CEIP Froebel

2.- Horario

Ás 19:30 horas

3.- Programa:

A actividade consiste nun obradoiro para pais e nais encol do consumo navideño ao mesmo tempo que outro obradoiro para nenos e nenas sobor de xogo non consumista.

4.- Destinatarios/-as:

Todos os pais e nais de alumnos do Concello de Pontevedra interesados no asunto. Non está pechado á comunidade educativa das escolas que ceden as súas instalacións.