Subvenciones Lingua Galega

mosimageOrde do 14 de decembro de 2005 pola que se regula o concurso público para a concesión de subvencións a entidades privadas sen fin de lucro para fomentar o uso social da lingua galega.
Os proxectos realizaranse desde o día 1 de xaneiro ata o 31 de outubro do ano 2006.
Corresponderalle á Secretaría Xeral de Política Lingüística, a realización das tarefas de xestión desta convocatoria, sempre de acordo coa existencia de dispoñibilidades orzamentarias.

Preme eiqui PDF