Servizo de Madruga e Comedor escolar para o curso 2008/09

Recordamos as familias usuarias dos servizos de comedor e madruga do Concello de Pontevedra que, para inscribirse nos citados servizos poden dirixirse o Servizo de Educación do Concello ( Rúa Xan Guillerme) desde o 1 ata o día 8 de setembro ou anotarse nas propias empresas prestadoras dos servizos.

SERUNIÓN… TELÉFONO 607 63 44 13
ANIAS ……… TELÉFONO 986 86 45 98

PREZOS COMEDOR CURSO 2008/09

5 DÍAS Á SEMANA …..61.36 €
4 DÍAS Á SEMANA ……49.75€
3 DÍAS Á SEMANA ….. 36.48€
2 DÍAS Á SEMANA …..2 4.87€
1 DÍAS Á SEMANA …. 1 3.27€
ESPORÁDICOS ………    7.50 €

PREZOS PROGRAMA MADRUGA 2008/09

CON ALMORZO

 

UN DÍA Á SEMANA

 7.20 €

DOUS DÍAS Á SEMANA

  14.40 €

TRES DÍAS Á SEMANA

 21.60 €

CATRO DÍAS Á SEMANA

 28.80 €

CINCO DÍAS Á SEMANA

36.00 €

SEN ALMORZO

 

UN DÍA Á SEMANA

            5.40 €

DOUS DÍAS Á SEMANA

             10.80 €

TRES DÍAS Á SEMANA

                 16.20 €

CATRO DÍAS Á SEMANA

                2 1.60 €

CINCO DÍAS Á SEMANA

              27.00 €

LISTA DE PRECIOS ESPORÁDICOS
Con almorzo……………….. 2.80 €

Sen almorzo……………………….2.25 €