Recompilación de textos legais sobre actividades extraescolares.

As actividades extraescolares son aquelas que, estando organizadas polo centro e figurando na programación xeral anual, realízanse fóra do horario lectivo.
Ante as numerosas preguntas sobre a responsabilidade das ANPA nas actividades extraescolares, sobre todo en centros que teñen xornada continúa, recompilamos distintos textos legais relativos á súa regulación que pensamos que poden ser de gran interese para as nosas asociacións.