Quen somos

Federación de Asociacións de Nais e Pais de Alumnos de Centros Públicos de Pontevedra

Integrada en CONFAPA e CEAPA
Defendemos a escola publica como unha comunidade educativa, laica, democrática, participativa e de calidade.

Unha escola e unha sociedade onde todos os nenos e nenas teñan as mesmas oportunidades de recibir un ensino de calidade.
Unha escola e unha sociedade onde se aprenda a convivir e se respecten e valoren as diferezas.