Probas de acceso ós ciclos formativos de grao medio e de grao superior

Resolución do 7 de xaneiro de 2009, da Dirección Xeral de Formación Profesional e Ensinanzas Especiais, pola que se convocan de xeito ordinario probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional en centros docentes sostidos con fondos públicos,para o ano 2009.
DOGA 16/1/09