Premios para proxectos de educación para o consumo na escola

Resolución conxunta do 21 de decembro de 2007, do Instituto Galego de Consumo e da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, pola que se publica a concesión de premios ás memorias dos proxectos de educación para o consumo na escola, desenvolvidos no marco da rede de educación do consumidor e a selección dos novos proxectos presentados polos centros co fin de incorporarse ou permanecer nesta rede, convocados pola Resolución do 24 de setembro de 2007.

Pola Resolución do 24 de setembro de 2007 (DOG nº 193, do xoves 4 de outubro), o Instituto Galego de Consumo e a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria convocaron un concurso de premios dirixido a premiar as mellores memorias dos proxectos educativos desenvolvidos polos centros vinculados á rede de educación do consumidor e a seleccionar novos proxectos de centros que desexen incorporarse ou permanecer nesta rede. Vista a proposta do xurado, efectuada segundo o disposto no artigo 14 da Resolución do 24 de setembro de 2007,

RESOLVO:

Facer pública a concesión dos premios ás mellores memorias presentadas conforme a Resolución do 24 de setembro de 2007, e a selección dos novos proxectos que se relacionan no anexo desta resolución.

Santiago de Compostela, 21 de decembro de 2007.

Emilio Nogueira Moure Laura Elena Sánchez Piñón
Presidente do Instituto Galego Conselleira de Educación
de Consumo e Ordenación Universitaria

ANEXO

Os proxectos premiados nesta convocatoria son os seguintes:

CEIP Ardán.

Localidade: Marín (Pontevedra).

Título do proxecto: A enerxía.

Contía do premio: 2.407 euros.

CEIP Bergantiños.

Localidade: Carballo (A Coruña).

Título do proxecto: Aprender a comprar.

Contía do premio: 2.407 euros.

IES Carlos Casares.

Localidade: Viana do Bolo (Ourense).

Título do proxecto: O consumo nas ciencias experimentais.

Contía do premio: 4.000 euros.

CEIP Enrique Barreiro Piñeiro.

Localidade: Cambados (Pontevedra).

Título do proxecto: As enerxías.

Contía do premio: 2.407 euros.

CEIP Domaio.

Localidade: Moaña (Pontevedra).

Título do proxecto: Unha carta de compromisos.

Contía do premio: 3.050 euros.

CEIP Froebel.

Localidade: Pontevedra.

Título do proxecto: Tecnoloxía e consumo.

Contía do premio: 4.000 euros.

IES Laxeiro.

Localidade: Lalín (Pontevedra).

Título do proxecto: Consume con tino.

Contía do premio: 2.407 euros.

CEIP Lourido.

Localidade: Poio (Pontevedra).

Título do proxecto: Coñecer e comprender para mellor consumir.

Contía do premio: 3.050 euros.

IES María Casares.

Localidade: Oleiros (A Coruña).

Título do proxecto: Consumoda.

Contía do premio: 3.050 euros.

CEIP Santa Rita.

Localidade: Galdo (Lugo).

Título do proxecto: Consume froitos dos nosos bosques.

Contía do premio: 2.407 euros.

CEIP Santo Estevo.

Localidade: Parga (Lugo).

Título do proxecto: Comemos e consumimos: consumo racional de alimentos III.

Contía do premio: 2.407 euros.

CEIP Seis do Nadal.

Localidade: Vigo (Pontevedra).

Título do proxecto: Comercio xusto: o cacao.

Contía do premio: 4.000 euros.

EEI. Verducido

Localidade: Verducido (Pontevedra).

Título do proxecto: Alimentación: formación de consumidores responsables.

Contía do premio: 2.407 euros.

Os proxectos trienais seleccionados son os seguintes:
Proxecto: Compra XXI.

Centro: CEIP Froebel (Pontevedra).

Proxecto: Consumo, xénero e igualdade.

Centro: IES Laxeiro – Lalín (Pontevedra).

Proxecto: Coñecer e comprender para mellor consumir. Centro: CEIP Lourido- Poio ( Pontevedra).

Proxecto: A Auga das nosas vidas.

Centro: CEIP Santo Estevo de Parga (Lugo).