Prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo

Orde do 13 de maio de 2009 pola que se convocan prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para cursar estudos de ensinanzas posobrigatorias non universitarias e de réxime especial, no próximo ano académico 2009-2010.

DOG Nº 102