Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios

Orde do 31 de marzo de 2009 pola que se convoca o Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria para o curso 2009-2010.

DOG Nº 68