PARA AS ANPA

INFORMACIÓN QUE PODE SER DE INTERESE

REAL DECRETO-LEY 9/2008, de 28 de noviembre, polo que se crea un Fondo Estatal de Investimento Local dotado de 8 mil millóns de euros para que os concellos dediquen a obras entre as que se contemplan (artIgo 3.3) as de"construcción, adecuación, rehabilitación o mejora de edificios y equipamientos sociales, sanitarios, funerarios, EDUCATIVOS, culturales y DEPORTIVOS.", e (artigo 3.5) as de "supresión de barreras arquitectónicas".
   REAL DECRETO      
No seguinte enlace:http://www.map.es/prensa/actualidad/noticias/2008/12/20081210/text_es_files/
file8/fondo%20estatal%20de%20inversi%C3%B3n%20local%20(iva).pdf
, figura a relación do importe da subvención por cada concello.