Orde do 2 de decembro de 2008,probas de acceso ós ciclos

Orde do 2 de decembro de 2008 pola que se regulan as probas de acceso aos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo.

DOG núm 243