Observatorio da Lingua Galega

O Observatorio da Lingua Galega é un traballo impulsado pola Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia que nace cunha dobre finalidade:

  • como unha ferramenta que permite o seguimento permanente do Plan xeral de normalización da lingua galega, e
  • como un instrumento operativo e áxil que fai posible obter un coñecemento de primeira man sobre a situación da lingua galega na sociedade, e que ademais posibilita facer comparacións dos usos lingüísticos nos diferentes ámbitos da sociedade.

No Observatorio recóllense ata o momento oito ámbitos de actuación: administracións públicas, educación, medios de comunicación, economía e empresa, sanidade, tecido asociativo, sector das telecomunicacións e cidadanía.

www.observatoriodalinguagalega.org