Regulación dos PCPI en Galicia

ORDE do 13 de xullo de 2011 pola que se regulan os programas de cualificación profesional inicial na Comunidade Autónoma de Galicia.

DOG 21/07/2011