ORDE do 5 de maio de 2011 pola que se regulan determinados aspectos relativos ao desenvolvemento do bacharelato e se complementa a normativa sobre esta etapa.

A experiencia acumulada ao longo dos anos en que se ten impartida esta etapa educativa, aconsella introducir precisións na normativa que a regula para, por unha parte, dotala dunha maior flexibilidade e así adaptala ás necesidades de formación do alumnado e, por outra, dotar de maior autonomía os centros educativos.

Orde 5/05