Oferta de ciclos formativos para o curso 2012-2013 en Galicia

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publica no DOG do 15 de xuño de 2012 a oferta educativa dos ciclos formativos de formación profesional para o curso 2012-2013.

En réxime ordinario, por curso completo en modalidade presencial.

En réxime de persoas adultas nas modalidades presencial, semipresencial e a distancia

Máis información no DOG do 15 de xuño de 2012 e en www.edu.xunta.es/fp