Comparecencia de CEAPA na Subcomisión de Educación para un pacto educativo

CEAPA compareceu onte, 15 de marzo de 2017 na Subcomisión de Educación, configurada para traballar na busca dun pacto educativo. A continuación figuran os documentos entregados á Subcomisión e os vídeos da comparecencia realizada.

Comparecencia de CEAPA en Subcomisión de Educación para el pacto educativo 15-03-2017 – José Luis Pazos (Presidente) – Intervención inicial.

José Luis Pazos (Presidente) – Respostas á preguntas formuladas.

Orixe: Comparecencia de CEAPA en la Subcomisión de Educación para un pacto educativo | Ceapa