ORDE do 14 de agosto de 2014 pola que se regula o acceso e a admisión aos ciclos de formación profesional básica e se autoriza a súa oferta para o curso 2014/15.

Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplicación

Esta orde ten por obxecto regular o acceso e a admisión aos ciclos formativos da formación profesional básica en centros públicos e privados coas ensinanzas concertadas do ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia, e autorizar a súa oferta en centros públicos para o curso académico 2014/15.

Artigo 2. Oferta obrigatoria

Os ciclos de formación profesional básica de oferta obrigatoria autorizados en centros públicos para o curso 2014/15 son os que se relacionan no anexo V desta orde. Serán cofinanciados polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, e o Fondo Social Europeo no marco do Programa Operativo de Emprego, Formación e Educación.

 

DOG núm 161