I CONCURSO DE DEBUXO DO NÚCLEO DE SOSTIBILIDADE “COMARCA DE PONTEVEDRA”

O Núcleo de Sostibilidade da Comarca de Pontevedra, xunto coa Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible organizan o I Concurso de debuxo do Núcleo de Sostibilidade “Comarca de Pontevedra”

O obxecto do certame será a realización de debuxos con contidos que ilustren aspectos ambientais, económicos e sociais que amosen o desenvolvemento sostible dos concellos de Barro, Poio, Ponte Caldelas ou Vilaboa.

Poderán participar neste concurso rapaces entre dez e catorce anos.

O prazo de entrega comeza a partir do día seguinte á data de publicación deste anuncio e rematará o martes un de xullo de 2008.

As obras entregaranse persoalmente nos concellos do Núcleo de Sostibilidade Poio, Ponte Caldelas ou Vilaboa, na Biblioteca de Barro ou na Asociación de Desenvolvemento Rural Proder II-Comarca de Pontevedra (ADR), segundo figura nas bases.

O premio son 20 prazas de campamento durante catro días, no Programa Naturaqua na Rede de Centros o Aire Libre en Taboada en Lugo. Para elixir os premiados, realizarase un sorteo entre os participantes o día 2 de xuño as 09:00h na sede da ADR, e comunicarase nese día o resultado os premiados vía telefónica, correo electrónico ou na páxina web da asociación.

Consulta das bases ou máis información na ADR – Núcleo de Sostibilidade, no teléfono 986 108 144, no fax 986 108 009, páxina web www.adrproderpontevedra.org e no correo electrónico adrproderpontevedra@mundo-r.com, nsi.pontevedra@mundo-r.com ou nas oficinas da ADR na rúa Santa Clara 4, 2º Pontevedra.

Bases concurso debuxo

C.A.L Taboada