Horario da oficina para o curso 2007/08

O horario da nosa oficina a partir do 12/09/2007 será de 09:00 a 11:00 horas. Sería importante concertar visita con antelación
Rúa Alfonso XIII, Nº 7-3º (Edifico do antigo conservatorio)
Teléfono:986843412
Móbil:696954210 (en horario de 09:00 a 14:30 e de 20:30 a 21:30)
Apartado de correos 511- 36080 Pontevedra