Estrutura organizativa da Federación

Nomes, correo electrónico persoal, e funcións que desempeñamos dentro da Federación cada un de nós. Se queredes que a vosa comunicación a vexan todos os membros da directiva o enderezo de correo común e info@nontedurmas.org

Estrutura organizativa

PRESIDENCIA

Presidente/a
Alfonso Moreno Mora
 
696 954210
decero@jet.es
Vicepresidente/a
Julio Novoa Novoa
     

 

Funcións:

-Coordinación xeral
-Representación das ANPA federadas
-Relacións coas organizacións galega e estatal (CONFAPA e CEAPA)
-Vicepresidencia de CONFAPA Galicia
-Representación no Consello Escolar de Galicia

 

SECRETARÍA

Secretario/a
Francisco Pernas
   
fperlor@msn.com
Vicesecretario/a
Mª.Jose Souto Vilas
   
piscis_41@hotmail.com

 

Funcións:

-Actas
-Correspondencia
-Organización de reunións da Xunta directiva
-Memoria de actividades
-Arquivo de prensa
-Representación na Xunta directiva de CONFAPA

 

TESOURERÍA

Tesoureiro/a
Belen Torres Tilve
   
belentorrestilve@hotmail.com
Vicetesoureiro/a
Fernando Lopez Jacome
   
fnandojacome@telefonica.net

 

Funcións:

-Contabilidade xeral
-Ingresos de cotas e subvencións
-Gastos (Plan de compras) e autorización de gastos
-Inventario
-Recursos
-Seguros
-Persoal
-Representación na Xunta directiva de CONFAPA

COMUNICACIÓN

Coord. Edición web
Antón Meixome
   
certima@certima.net
Coord. Publicacions
       

 

Funcións :

-Web
-Boletín informativo
-Publicacións de Axuda
-FicheIro gráfico
-Teléfono e conexións

DOCUMENTACIÓN

Coord.
Elena Vazquez Rios
   
elena@el-otro-vidrio.com

 

Funcións:

-Lexislación
-Biblioteca de consulta
-Arquivo histórico da Federación

FORMACIÓN

Coord.
Lourdes Duro
   
1_duro@hotmail.com

Funcións:

-Plan anual de actividades formativas de xestión das ANPA
-Grupos de debate
-Escolas de familia

ACTIVIDADE DE DINAMIZACIÓN E IGUALDADE

Coord.
Fernando Lopez Jacome
   
fnandojacome@telefonica.net

Funcións:

-Encontro anual de ANPAS da Escola Pública
-Asesoramento de ANPA
-Integración
-Igualdade de oportunidades

 

 

SERVIZOS COMPLEMENTARIOS

Coord.
Manuel Couto
   
info@nontedurmas.org

Funcións:

-Transporte
-Comedores
-Libros de texto
-Áreas territoriais

Coord.
Alberto Lema Couso
   
valdarrosa@hotmail.com

Funcións:

-Ficheiro actualizado de ANPA federadas
-Plan de dinamización de ANPA

 

REPRESENTANTES DE AREA TERRITORIAIS

Salnés
J.Maria Leal Boveda
   
leal@edu.xunta.es
Isaura Castro Padin
   
anerea4@hotmail.com
Fernando Lopez Jacome
   
fnandojacome@telefonica.net
Pedro Revilla Temiño
   
previlla@mbg.cesga.es
Flora Iglesias Rodríguez
   
info@nontedurmas.org