ESCOLA DE FAMILIA-PROGRAMA

Programa de esta actividade organizada conxuntamente FAPAS_PO co Concello para os martes 22 de febreiro e 1, 8 e 15 de marzo. De moitisimo interese para pais e nais de alumnos/as de mais de 12 anos….Vemonos.

ESCOLA DE FAMILIA

¿ Ainda podes APUNTARTE ?

¿Que é unha escola de Familia?
Un lugar de encontro entre profesionais de prevención e nais e pais, onde tamén ten cabida a participación do profesorado.
¿Para que?
Para tratar temas de interese como:
“Profundizar naqueles temas tratados previamente.
“Analizar que podemos facer para previr conductas non desexadas.
“Mellorar a comunicación na familia

 
¿A quen vai dirixido?
Nais e pais con fillos e fillas maiores de 12 anos dos centros de ensino de Pontevedra.
 
 
¿Cando?
Febreiro-Marzol                   2003           

Luns

Mar

Mér
Xov
Ven
Sáb

Dom

 
22
1
8
15
 
 
Horario:
20:00 a 22:00 horas
¿Onde?
No C.E.I.P.FROEBEL
    R/General Martitegui 3
 
 
 
 
 
%Cobre esta inscrición, recórtaa e entrégaa na federacion da ANPA ou no equipo de prevención de drogodependencias  polas mañna:
R/ Sor Lucía. S/N Ofina 2º piso.
ou chamando ó teléfono 986 85 14 89 entre as 9:00 e as 15:00 h. (Patricia ou Liliana)

Nome Nai / Pai que participará

 
Dona …………………
 
Teléfono: ………………………………
Número de fillos e idade dos mesmos
 
……………………..
 
                            ¿Participou noutra Escola de Familia nos últimos 4 anos?
     q Si q Non   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZA:
            
Concellería de Política Social
Equipo de Prevención
de Drogodependencias

            

 
 
 
FEDERACIÓN  PROVINCIAL DE       ANPAS DE COLEXIOS PUBLICOS DE PONTEVEDRA
 
COLABORA:
 
 
 
 
 
CONSELLERÍA DE SANIDADE
COMISIONADO DO PLAN DE GALICIA SOBRE DROGAS

 ESCOLA  DE FAMILIA

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZA:
            
Concellería de Política Social
Equipo de Prevención
de Drogodependencias

            

 
 
 
FEDERACIÓN  PROVINCIAL DE       ANPAS DE COLEXIOS PUBLICOS DE PONTEVEDRA
 
COLABORA:
 
 
 
 
 
CONSELLERÍA DE SANIDADE
COMISIONADO DO PLAN DE GALICIA SOBRE DROGAS

 ESCOLA  DE FAMILIA

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
             

 
¿A quen vai dirixido?
Nais e pais con fillos e fillas maiores de 12 anos dos centros de ensino de Pontevedra.
 
 
¿Cando?
Febreiro-Marzol                   2003           

Luns

Mar

Mér
Xov
Ven
Sáb

Dom

 
22
1
8
15
 
 
Horario:
20:00 a 22:00 horas
¿Onde?
No C.E.I.P.FROEBEL
    R/General Martitegui 3
 
 
 
 
 
%Cobre esta inscrición, recórtaa e entrégaa na federacion da ANPA ou no equipo de prevención de drogodependencias  polas mañna:
R/ Sor Lucía. S/N Ofina 2º piso.
ou chamando ó teléfono 986 85 14 89 entre as 9:00 e as 15:00 h. (Patricia ou Liliana)

Nome Nai / Pai que participará

 
Dona …………………
 
Teléfono: ………………………………
Número de fillos e idade dos mesmos
 
……………………..
 
                            ¿Participou noutra Escola de Familia nos últimos 4 anos?
     q Si q Non   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZA:
            
Concellería de Política Social
Equipo de Prevención
de Drogodependencias

            

 
 
 
FEDERACIÓN  PROVINCIAL DE       ANPAS DE COLEXIOS PUBLICOS DE PONTEVEDRA
 
COLABORA:
 
 
 
 
 
CONSELLERÍA DE SANIDADE
COMISIONADO DO PLAN DE GALICIA SOBRE DROGAS

 ESCOLA  DE FAMILIA

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZA:
            
Concellería de Política Social
Equipo de Prevención
de Drogodependencias

            

 
 
 
FEDERACIÓN  PROVINCIAL DE       ANPAS DE COLEXIOS PUBLICOS DE PONTEVEDRA
 
COLABORA:
 
 
 
 
 
CONSELLERÍA DE SANIDADE
COMISIONADO DO PLAN DE GALICIA SOBRE DROGAS

 ESCOLA  DE FAMILIA