enlace PROGRAMA PONTE USC

mosimagePaxina do programa ponte de inrteres para os alumnos dos ultimos cursos de bacherelato que pensen en cursar estudos universitarios na Universidade de Santiago. Residencias, becas, oferta de carreiras… con unha boa información e sensibilidade cas familias con menos recursos e co traballo das ANPA.