DIVIRTT VERÁN 2008

QUE É  DIVITT ?

Dentro de Ludoverán inclúense o programa DIVITT, como proxecto lúdico e pedagóxico para nenos e nenas de 3 a 12 anos con actividades que combinan o xogo con outras actividades creativas e a educación en valores e hábitos de convivencia.

A QUEN VAN DIRIXIDAS?

A nenos e nenas en idade de 3 a 12 anos con residencia no Concello de Pontevedra.,

 
ONDE SE REALIZAN?

Nas instalacións do C:E.I.P BARCELOS

 OBXECTIVOS

Practicar inglés a través de xogos, cancións, actividades lúdicas…etc.

Fomentar a capacidade creativa dos alumnos/as con talleres, manualidades, sesións de teatro e baile

Aprender a traballar en equipo, respecto aos demais, valorar o feito de pertencer a un grupo….

TIPO DE ACTIVIDADES

Inglés: toda a hora, impártense neste idioma, buscando potenciar a comprensión e a expresión.

Actividades lúdicas: xogos dirixidos ,gynkhanas etc.

Artísticas taller de debuxo e pintura, manualidades, danza…(algún deles impartirase en inglés)

Deportes practicaranse aqueles deportes que as instalacións do centro o permitan, organizarase pequenas competicións

O horario das actividades será o seguinte:

De 10:00 a 11:00    DIVTT INGLES (Impartido totalmente en inglés)

De 11:00 a 12:00     DIVITT XOGOS DIRIXIDOS (Algúns en inglés)

De 12:00 a 13:00    DIVITT OBRADOIROS (Algúns deles en inglés)

De 13:00 a 14:00     DIVITT DEPORTES  

QUEN DESENVOLVE A ACTIVIDADE?

O Programa LUDOVERÁN da CONCELLERIA DE BENESTAR SOCIAL, EDUCACIÓN E VIVENDA do Concello de Pontevedra, o realizará a empresa S.E.D (Servicios Escolares Dirixidos), que contará cunha coordinadora do Programa e un equipo de monitores/as especialistas en tempo libre, animación e educación infantil.

REALIIZACIÓN

 

LUDOTECAS PONTEVEDRA

Prazas: 80 prazas por quenda

DUAS QUENDAS POR MES

DIAS

HORARIO

Colexio Barcelos

xullo

Luns a venres

10:00 a 14

INSCRICIÓNS

Preinscrición: Do 12 ao 18 de xuño coa ficha de preinscrición que se achega debidamente cuberta .

Lugar de entrega: 

Na oficina da Área de Educación do Concello de Pontevedra. Rúa Xan Guillerme s/n (lateral Tesourería Seguridade Social), en horario de mañá de 8,00 h a 14,00 h.

 

 Formalización e entrega de documentación para todas as ludotecas: Na oficina da Área de Educación do Concello de Pontevedra, do 20 ao 24 de xuño.

ADXUDICACIÓN DAS PRAZAS

No suposto que a demanda supere a oferta, a adxudicación das prazas será mediante sorteo público que se realizará o día 19 de xuño as 11 horas nas dependencias Municipais da Casa Azul

Documentación:

Unha vez confirmada a praza polo concello deberá achegar:

1.     Fotocopia DNI do pai, nai ou titor/a

2.     Fotocopia DNI do neno/a ou libro de familia

3.     Volante de empadroamento no concello de Pontevedra .

4.     Fotocopia da tarxeta sanitaria

5.     Xustificante ter feita achega por parte das familias, no número de conta bancario da empresa que realizara a actividade e que se facilitará na Oficina de Educación do Concello

ACHEGA DAS FAMILIAS

 A achega da familia será de 40 € por quenda.

  

INFORMACIÓN

 

Na oficina da Área de Educación do Concello de Pontevedra. Rúa Xan Guillerme s/n (lateral Tesourería Seguridade Social), en horario de mañá de 9,00 h a 14,00 h.

Teléfonos información:   986 86 06 97

                                     
   TIPO DE ACTIVIDADES

 

Inglés: toda a hora, impártense neste idioma, buscando potenciar a comprensión e a expresión.

Actividades lúdicas: xogos dirixidos ,gynkhanas etc.

Artísticas taller de debuxo e pintura, manualidades, danza…(algún deles impartirase en inglés)

Deportes practicaranse aqueles deportes que as instalacións do centro o permitan, organizarase pequenas competicións

O horario das actividades será o seguinte:

De 10:00 a 11:00    DIVTT INGLES (Impartido totalmente en inglés)

De 11:00 a 12:00     DIVITT XOGOS DIRIXIDOS (Algúns en inglés)

De 12:00 a 13:00    DIVITT OBRADOIROS (Algúns deles en inglés)

De 13:00 a 14:00     DIVITT DEPORTES  

QUEN DESENVOLVE A ACTIVIDADE?

O Programa LUDOVERÁN da CONCELLERIA DE BENESTAR SOCIAL, EDUCACIÓN E VIVENDA do Concello de Pontevedra, o realizará a empresa S.E.D (Servicios Escolares Dirixidos), que contará cunha coordinadora do Programa e un equipo de monitores/as especialistas en tempo libre, animación e educación infantil.

REALIIZACIÓN

 

LUDOTECAS PONTEVEDRA

Prazas: 80 prazas por quenda

DUAS QUENDAS POR MES

DIAS

HORARIO

Colexio Barcelos

xullo

Luns a venres

10:00 a 14

INSCRICIÓNS

Preinscrición: Do 12 ao 18 de xuño coa ficha de preinscrición que se achega debidamente cuberta .

 

Lugar de entrega: 

 

Na oficina da Área de Educación do Concello de Pontevedra. Rúa Xan Guillerme s/n (lateral Tesourería Seguridade Social), en horario de mañá de 8,00 h a 14,00 h.

 

 Formalización e entrega de documentación para todas as ludotecas: Na oficina da Área de Educación do Concello de Pontevedra, do 20 ao 24 de xuño.


ADXUDICACIÓN DAS PRAZAS

No suposto que a demanda supere a oferta, a adxudicación das prazas será mediante sorteo público que se realizará o día 19 de xuño as 11 horas nas dependencias Municipais da Casa Azul

Documentación:

Unha vez confirmada a praza polo concello deberá achegar:

1.     Fotocopia DNI do pai, nai ou titor/a

2.     Fotocopia DNI do neno/a ou libro de familia

3.     Volante de empadroamento no concello de Pontevedra .

4.     Fotocopia da tarxeta sanitaria

5.     Xustificante ter feita achega por parte das familias, no número de conta bancario da empresa que realizara a actividade e que se facilitará na Oficina de Educación do Concello

ACHEGA DAS FAMILIAS

 A achega da familia será de 40 € por quenda.

  

INFORMACIÓN

Na oficina da Área de Educación do Concello de Pontevedra. Rúa Xan Guillerme s/n (lateral Tesourería Seguridade Social), en horario de mañá de 9,00 h a 14,00 h.

Teléfonos información:   986 86 06 97

                                     

 

TIPO DE ACTIVIDADES

Inglés: toda a hora, impártense neste idioma, buscando potenciar a comprensión e a expresión.

Actividades lúdicas: xogos dirixidos ,gynkhanas etc.

Artísticas taller de debuxo e pintura, manualidades, danza…(algún deles impartirase en inglés)

Deportes practicaranse aqueles deportes que as instalacións do centro o permitan, organizarase pequenas competicións

O horario das actividades será o seguinte:

De 10:00 a 11:00    DIVTT INGLES (Impartido totalmente en inglés)

De 11:00 a 12:00     DIVITT XOGOS DIRIXIDOS (Algúns en inglés)

De 12:00 a 13:00    DIVITT OBRADOIROS (Algúns deles en inglés)

De 13:00 a 14:00     DIVITT DEPORTES  

QUEN DESENVOLVE A ACTIVIDADE?

O Programa LUDOVERÁN da CONCELLERIA DE BENESTAR SOCIAL, EDUCACIÓN E VIVENDA do Concello de Pontevedra, o realizará a empresa S.E.D (Servicios Escolares Dirixidos), que contará cunha coordinadora do Programa e un equipo de monitores/as especialistas en tempo libre, animación e educación infantil.

 

REALIIZACIÓN

 

LUDOTECAS PONTEVEDRA

Prazas: 80 prazas por quenda

DUAS QUENDAS POR MES

DIAS

HORARIO

Colexio Barcelos

xullo

Luns a venres

10:00 a 14

INSCRICIÓNS

Preinscrición: Do 12 ao 18 de xuño coa ficha de preinscrición que se achega debidamente cuberta .

 

Lugar de entrega: 

 

Na oficina da Área de Educación do Concello de Pontevedra. Rúa Xan Guillerme s/n (lateral Tesourería Seguridade Social), en horario de mañá de 8,00 h a 14,00 h.

 

 Formalización e entrega de documentación para todas as ludotecas: Na oficina da Área de Educación do Concello de Pontevedra, do 20 ao 24 de xuño.

 

ADXUDICACIÓN DAS PRAZAS

No suposto que a demanda supere a oferta, a adxudicación das prazas será mediante sorteo público que se realizará o día 19 de xuño as 11 horas nas dependencias Municipais da Casa Azul

Documentación:

Unha vez confirmada a praza polo concello deberá achegar:

1.     Fotocopia DNI do pai, nai ou titor/a

2.     Fotocopia DNI do neno/a ou libro de familia

3.     Volante de empadroamento no concello de Pontevedra .

4.     Fotocopia da tarxeta sanitaria

5.     Xustificante ter feita achega por parte das familias, no número de conta bancario da empresa que realizara a actividade e que se facilitará na Oficina de Educación do Concello

ACHEGA DAS FAMILIAS

 A achega da familia será de 40 € por quenda.

  

INFORMACIÓN

Na oficina da Área de Educación do Concello de Pontevedra. Rúa Xan Guillerme s/n (lateral Tesourería Seguridade Social), en horario de mañá de 9,00 h a 14,00 h.

Teléfonos información:   986 86 06 97