Convocatoria de prazas nas residencas xuvenís para o curso 2008/09

Orde do 15 de abril de 2008 pola que se convocan prazas nas residencias xuvenís dependentes
da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar para o curso 2008-2009

DOG 20/06/08