Convocatoria de bolsas de residencia para a realización de estudos universitarios no curso 2009-2010

Orde do 11 de xuño de 2009 pola que se aproban as bases e se procede á convocatoria de bolsas de residencia para a realización de estudos universitarios no curso 2009-2010 en centros do sistema universitario de Galicia, destinadas aos galegos e galegas e aos seus descendentes que teñan a súa residencia familiar en territorio español fóra da Comunidade Autónoma de Galicia.

DOG N.º 119