CONCURSO RECICLARTE

O concurso consistirá en realizar unha obra de arte, construcción imaxinativa libre con materiais reciclados (que tiramos o lixo), individualmente ou por equipos.

PARTICIPANTES.
1. Poderán participar persoas que se atopen dentro das idades sinaladas nas diferentes categorías .

OBRAS.
2. Cada persoa poderá participar cunha soa obra realizada en calquera tipo de técnica ou soporte. As obras deben ser inéditas e non poden ter sido presentadas a ningún outro concurso nin ter sido expostas en ningún caso.

Bases do concurso