Concesión de subvención para o financiamento dos comedores escolares

Orde do 4 de Decembro de 2008, pola que se resolve a convocatoria de axudas para financiar o mantemento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais de alumnos/as de centros públicos dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria para o curso académico 2008-2009.

Anexo
DOG núm 243