Comedores – Criterios xerais que defende esta Federación

Os puntos prinicipais, sumariamente

-Deben ser servizos de carácter educativo e non simplemente asistenciais.

-O acceso debe estar asegurado a todos os alumnos e alumnas que o necesiten  dun mesmo centro.

-Todos os centros que o soliciten deben tener a posibilidade de acceder a estes servizos á marxe do  seu tamaño e situación xeográfica.

-O pais e nais a través das súas asociacións deben ter a posibilidade de participar en todos os mecanismos de organización, control e avaliación destes servizos que se establezan.

-Deben delimitarse as responsabilidades de todos os sectores implicados.

-Os comedores, como todos os demais servizos complementarios deben acadar os máis altos niveisde calidade.