Bases para subvencións as ANPA do concello de Pontevedra

A Xunta de Goberno Local do Concello de Pontevedra,na sesión ordinaria que tivo lugar o día
trinta de xuño de dous mil oito, prestou aprobación as “Bases para a convocatoria de subvencións a
asociacións e federacións de pais e nais, movementos de renovación pedagóxica, asociacións e sindicatos
de ensino e entidades sen ánimo de lucro que desenvolvan accións no eido da educación durante
o curso escolar 2007/2008”

Máis información -(BOP 30/07/08)