Axudas

Axudas destinadas a subvencionar actividades desenvoltas por Asociacións sen fins de lucro que representen a colectivos que estean incluídos no ámbito dos Servicios Sociais Especializados (Lei 4/1993 de 14 de abril), e que vaian dirixidas basicamente á formación de cara a súa integración social /e ou laboral.
 
Bases pola que A Excma. Deputación Provincial de Pontevedra, convoca para o ano 2005 axudas destinadas a subvencionar actividades desenvoltas por Asociacións sen fins de lucro que representen a colectivos que estean incluídos no ámbito dos Servicios Sociais Especializados (Lei 4/1993 de 14 de abril), e que vaian dirixidas basicamente á formación de cara a súa integración social /e ou laboral.
 
ACTIVIDADES A SUBVENCIONAR:
 1. De carácter socioeducativo e formativo:
  1. Organización de cursos para os afectados.
  2. Organización de Congresos específicos para os colectivos afectados.
  3. Organización de Xornadas informativas ou divulgativas.
 2. Para a posta en marcha de fórmulas de emprego, como cooperativas ou outras formas de integración no mercado laboral.
 3. Estudios de investigación a nivel socioeducativo, sociosanitario, sociofamiliar, sociolaboral etc. e divulgación, sobre temas específicos dos colectivos afectados.
 4. Para Federacións de Asociacións as actividades a subvencionar serán:
  1. Organización de xornadas informativas ou divulgativas de caracter supramunicipal
  2. Congresos
  3. Estudios de investigación a nivel socioeducativo, sociosanitario, sociofamiliar, sociolaboral etc. e divulgación, sobre temas específicos dos colectivos afectados.
  4. Cursos de caracter supramunicipal.
O prazo de presentación de solicitudes será de trinta días hábiles a partir do día seguinte ó da publicación das Bases no BOP