Axudas para proxectos de innovación educativa

Orde do 3 de setembro de 2007 pola que se resolve a convocatoria de axudas para a realización de proxectos de innovación educativa para a incorporación das tecnoloxías da información e a comunicación á educación para o curso 2007-2008.

A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, pola Orde do 25 de abril de 2007, convocou axudas para a realización de proxectos de innovación educativa para a incorporación das tecnoloxías da información e a comunicación á educación para o curso 2007-2008 e aprobou as súas bases de concesión.

Máis información: